Consecintele activitatii asupra mediului – perioada ianuarie-martie 2014

Masura dispusa conform autorizatiei de mediu nr. SB39/20.12.2012 FRECVENTA Termen limita Anul 2014
Ianuarie Februarie Martie
Date centralizate privind Evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr.856/ 2002 ANUAL * 31 MARTIE Evidenta gestiunii deseurilor (pentru anul 2013) transmisa Agentiei pentru Protectia Mediului prin Adresa nr.723/06.03.2014
Raportarea anuala a valorii indicatorilor de calitate in emisii: total pulberi, Nox, Sox, benzopiren, dibenzoantracen ANUAL * 31 IANUARIE rezultate obtinute U.M.
total pulberi 6,47 Raport de incercare nr.4/14.02.2014
Nox 13,44
Sox 0,00
Rezultatul monitorizarii calitatii apelor pluviale ANUAL * 31 IANUARIE Raport de incercare nr.T14/03.02.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *