Consecintele activitatii asupra mediului – perioada aprilie-iunie 2014

Masura dispusa conform autorizatiei de mediu nr. SB39/ 20.12.2012 FRECVENTA Termen limita Anul 2014
Ian Feb Mar Apr Mai Iun
Date centralizate privind Evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr.856/ 2002 ANUAL * 31 MARTIE Evidenta gestiunii deseurilor (pentru anul 2013) transmisa Agentiei pentru Protectia Mediului prin  Adresa nr.723/06.03.2014
Raportarea informatiilor privind uleiul proaspat consumat precum si cantitate, calitatea si provenienta localizarea si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, conform HG nr.235/2007 SEMESTRIAL * 31 IULIE
* 31 IANUARIE
Adresa nr.826/30.07.2014 – serviciul de aprovizionare ulei efectuat de o alta firma
Raportarea anuala a valorii indicatorilor  de calitate in emisii: total pulberi, Nox, Sox, benzopiren,  dibenzoantracen ANUAL * 31 IANUARIE rezultate obtinute U.M.
total pulberi 6,47 Raport de incercare nr.4/14.02.2014
Nox 13,44
Sox 0,00
Rezultatul monitorizarii calitatii apelor pluviale ANUAL * 31 IANUARIE Raport de incercare nr.T14/03.02.2014 Raport de incercare nr.T168/14.07.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *